o konferencji

W dniu 24 marca 2021 r. w formule online odbędzie się konferencja o roli zewnętrznego eksperta i biegłego w projektach i sporach IT. Wydarzenie organizowane jest przez Izbę Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego wraz z Kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Konferencji swojego patronatu instytucjonalnego udzieliła Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), a patronatu medialnego Wydawnictwo C.H.Beck.

Jej celem jest podnoszenie świadomości o wartości i znaczeniu udziału zewnętrznych ekspertów w realizacji projektów informatycznych. Zarówno w wykładach, jak i panelu dyskusyjnym będziemy podkreślać rolę eksperta zewnętrznego we wszystkich fazach realizacji przedsięwzięć informatycznych, w szczególności na ich wczesnych etapach. Pokażemy jak wiedza, doświadczenie i kompetencje zewnętrznego eksperta mogą przyczynić się do minimalizacji ryzyk i usprawnienia realizacji projektu w założonym czasie i budżecie.

Przedstawimy najczęstsze przyczyny „konfliktów” w realizacji umów IT. Omówimy sposoby mitygujące ryzyka wystąpienia takich konfliktów oraz sposoby na radzenie sobie ze sporami, które już wystąpią. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, kiedy warto zdecydować się na negocjacje i zmianę umowy, kiedy warto skorzystać z mediatora, a kiedy najlepiej rozważyć oddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu a także to dlaczego i jak warto przygotować się przed wystąpieniem na drogę sądową.

Jeden z wykładów dedykujemy edukacji i upowszechnianiu wiedzy o zamówieniach publicznych. Przybliżymy również działalność Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), organu zajmującego się orzekaniem w sprawach odwoławczych. Zarówno KIO jak i UZP przestawimy w kontekście obszarów współpracy z ekspertami i biegłymi.

Dopełnieniem całości będzie panel dyskusyjny na temat eliminowania ryzyk przy realizacji projektu informatycznego, w którym swoje stanowisko przedstawią reprezentanci wszystkich stron, w tym eksperci, przedstawiciele Zamawiających i Wykonawcy, prawnicy i sędziowie.

Zapoznaj się z programem konferencji i zarejestruj swój udział w konferencji

Udział jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy.