nagrania i prezentacje

 

Czy ekspert potrzebny jest tylko w przypadku sporu?
Paweł Henig
Rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego


Rola i znaczenie biegłych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).
mec. Małgorzata Stręciwilk – pracownik Katedry Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych WPiA UMCS w Lublinie, radca prawny


Perspektywa prawna sporów IT – jak im zapobiegać i co robić, jak wystąpią?
mec. Xawery Konarski – Senior Partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT)
Agnieszka Wachowska – Radczyni prawna, Partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy


Dlaczego warto korzystać z zewnętrznych specjalistów i czego się wystrzegać?
Radosław Stępień – Zastępca Dyrektora Pionu Informatyki i Systemów Zarządzania – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSYEM S.A.


Eliminowanie ryzyk przy realizacji projektu informatycznego dzięki współpracy z ekspertami zewnętrznymi.

panel dyskusyjny- nagranie


 Izba Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Dyrektor Izby Rzeczoznawców PTI
tomasz.szatkowski@pti.org.pl
ir@pti.org.pl
https://ir.pti.org.pl/