Radosław Stępień – Zastępca Dyrektora Pionu Informatyki i Systemów Zarządzania –
GAZ-SYSTEM S.A.

Manager z ponad 20 letnim stażem. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek informatyka i ekonometria. Ukończył Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia w zakresie nauk aktuarialnych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Doświadczenie zawodowe zdobył w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi oraz w Ministerstwie Finansów odpowiadając za kwestie informatyczne i analizy strategiczne. Współtworzył oraz ostatecznie kierował pracami Departamentu Informacji Finansowej. W latach 206-2010 pełnił funkcje kierownicze w Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiadając za infrastrukturę, rozwój aplikacji oraz ich utrzymanie. Pełnił też rolę dyrektora banku odpowiedzialnego za obszar IT. Następnie kierował pracami departamentu badań demograficznych w Głównym Urzędzie
Statystycznym, gdzie odpowiadał za przeprowadzenie spisu powszechnego (2011 r.), aby przejść do PKO BP gdzie odpowiadał za projekty z obszaru restrukturyzacji i windykacji.
Kolejnym wyzwaniem było kierowanie pracami departamentu informatyzacji i rejestrów sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jako członek zarządu odpowiadał za obszar IT, obsługi klienta i cyberbezpieczeństwa.
Posiada również doświadczenie w zakresie doradztwa międzynarodowego. Jako ekspert Rady Europy uczestniczył w realizacji istotnych projektów tej organizacji m. in. w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Był również wiceprzewodniczący informatycznej grupy roboczej w organizacji międzynarodowej Egmont Group.
Aktualnie kieruje obszarem odpowiedzialnym za tworzenie aplikacji w oparciu o metodyki zwinne w Gaz-System.