Wiesław Paluszyński – Prezes PTI, Wiceprezes PIIT

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu konsultingu w SGH oraz bezpieczeństwa państwa w Akademii Obrony Narodowej W latach 1980-1990 był dziennikarzem w prasie technicznej NOT, sekretarzem redakcji i zastępcą Redaktora Naczelnego. Od 1990 roku (rządu Tadeusza Mazowieckiego) do 1997 pracował na różnych kierowniczych stanowiskach w administracji państwowej. MSW, ROPWiM, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Pełnomocnik Ministra Ochrony Środowiska ds. informatyzacji w latach 1992 – 1996. Członek Rady Koordynacyjnej ds. teleinformatyki, (członek Prezydium Rady) przy Prezesie Rady Ministrów w latach 1995-1997. Uczestniczył w procesie akcesyjnym Polski do OECD i NATO, reprezentując właściwe organy rządowe w pracach grup roboczych i komitetów. W latach 1997-2000 był członkiem zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA. W 2000 roku związał się z firmą TP Internet, gdzie do lutego 2003 roku kierował Pionem Technologii i Bezpieczeństwa. W latach 1999-2001 był członkiem Międzyresortowego Rządowego Zespołu ds. Gospodarki Elektronicznej. Od maja 2002 roku doradzał prezesowi ARMiR w procesie budowy części informatycznej systemu dopłat bezpośrednich dla rolnictwa – IACS. Od lutego 2003 roku do sierpnia 2003 r, na czas budowy i uruchomienia systemu dopłat bezpośrednich dla rolnictwa pełnił funkcję zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od 1996 roku członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, a w latach 2005 – 2011 pełnił funkcję wiceprezesa PTI. W latach 2017-2020 Przewodniczący GKR PTI. Od 2020 roku Prezes PTI oraz Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Od 2017 roku Członek Honorowy PTI. W latach 2009 – 2011 Członek Rady Informatyzacji przy MSWiA. Od 2000 roku członek władz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, od 2013 roku wybierany na funkcję wiceprezesa PIIT. Autor wielu publikacji o charakterze edukacyjnym i naukowym z zakresu informatyki, kryptografii i bezpieczeństwa państwa.

Dwukrotny laureat nagrody InfoStar za wdrożenia w polskiej informatyce i dwukrotnie Nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, w tym w 2013 r. nagrody 20 lecia Izby. W 2018 roku otrzymał nagrodę 25 lecia PIIT, a także został uhonorowany medalem 70 lecia Polskiej Informatyki.