Stanisław Szczepaniak – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu

Od 20 lat związany z ochroną zdrowia, w latach 2000-2001 praca na stanowisku Doradcy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, od roku 2005r praca na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych w SKHŚ w Poznaniu. W trakcie ostatniej pracy odpowiadał m.in. za przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w latach 2005-2007, które pozwoliło na spłatę zobowiązań Szpitala, w 2012r. odpowiedzialny za projekt przyłączenia do Szpitala dawnego 111 Szpitala Wojskowego w Poznaniu.