Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników Konferencji

Ekspert zewnętrzny i biegły w projektach i sporach IT”

24 III 2021 r. online

 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (zwane dalej PTI lub Organizator), ul. Solec 38 lok. 103, 00- 394 Warszawa, KRS 0000043879, kontakt tel. 22 838 47 05, email: pti@pti.org.pl, oraz za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych email: iod@pti.org.pl
 2. Dane osobowe Uczestników zbierane są w celu zapisu na Konferencję oraz zapewnienia poprawnej obsługi Konferencji.
 3. Dane osobowe, jakie będzie zbierało PTI to dane zbierane w formularzu rejestracyjnym. Ponadto konferencja może być nagrywana i umieszczona w serwisach www administratora oraz na kanale https://www.youtube.com/channel/UCbjK_yL_dPOpUvEXF0eT73g.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników jest:
 5. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r, tzn. zgoda na ich przetwarzanie udzielona poprzez zapisanie się na Konferencję przy pomocy formularza rejestracyjnego. Zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 6. Odbiorcami danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym mogą być Organizator, pracownicy Organizatora oraz podmioty wspierające organizację Konferencji od strony logistycznej i technicznej w szczególności Konfeo Macuk, Łapiński sp. j., ul. Cylkowskiego 11A/15 81-465 Gdynia, a także instytucje uprawnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu rozliczenia Konferencji jednakże nie dłużej niż 1 rok. W przypadku opublikowania nagrania z konferencji dane osobowe, w tym wizerunek będą upublicznione, aż do momentu wycofania zgody lub usunięcia nagrania przez administratora.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować brak możliwości uczestniczenia w Konferencji.
 9. Organizator nie zamierza przekazywać danych osobowych Uczestników do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych. Wyjątkiem może być opublikowanie nagrania konferencji na platformie youtube.
 10. Uczestnicy konferencji mają prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z administratorem w dowolnej dogodnej dla Państwa formie.
 11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez PTI, Uczestnikom Konferencji przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.