Hubert Nowak – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w prawie cywilnym, prawie zamówień publicznych, środkach unijnych, prawie gospodarczym i handlowym. Absolwent programu Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Od grudnia 2018 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.