Arkadiusz Bazylko – Adwokat, Asseco Poland S.A.

W swojej praktyce koncentruje się na prawie zobowiązań, prawnych aspektach nowych technologii oraz prawie zamówień publicznych. Doradza wykonawcom starającym się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnik firm informatycznych w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, gdzie prowadzi zajęcia z zamówień publicznych.